Szkolenia

Umiejętności osobiste

Celem szkoleń jest obalenie stereotypów, wyostrzenie zmysłów, rozwinięcie kreatywności oraz nauka twórczego myślenia. Identyfikujemy zachowania, które wpływają na negatywną reakcje otoczenia. Tym samym szkolenia dają możliwość modelowania i kształtowania społecznego odbioru jednostki. Zapewniają poznanie nowych kompetencji osobistych, które uskuteczniają działania w środowisku pracy i w życiu osobistym. Są to umiejętności niezbędne w życiu codziennym, które świadczą o potencjale i zaradności. Czym jest zaradność jak nie wykorzystaniem umiejętności miękkich, w celu współdziałania z otoczeniem i realizacją zamierzonych celów. Treningi dają wiedzę na temat kontroli swoich gestów, ruchów, a także sposobów panowania nad słowem.
 • Trening asertywności
 • Skuteczna komunikacja  i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi w życiu zawodowym i osobistym 
 • Mapy pamięci i techniki  zapamiętywania, czyli jak radzić sobie w gąszczu informacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • S.U.M.O. – filozofia sukcesu - trening aktywizujący 
 • Trening kreatywnego i twórczego myślenia
 • I ty możesz zostać optymistą - eliminacja negatywnych myśli powodujących zastój, czyli jak wdrożyć optymizm w nasze życie 
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Profesjonalna sekretarka
 • Praca! Szukam, Zmieniam, Wybieram - aktywne metody poszukiwania pracy
 • Jak i gdzie szukać pracy
 • Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Jak zostać  mistrzem CV i listu motywacyjnego
 • Umiejętności doradcy zawodowego
 • Umiejętności interpersonalne w pracy Menedżera
 • Zarządzanie sobą w czasie - efektywność osobista
 • Skuteczność w procesie podejmowania decyzji

Sprzedaż i marketing

Celem szkoleń jest dostosowanie się do zachodzących zmian w organizacji. Umiejętności pozyskania klienta, utrzymanie z nim długotrwałej relacji oraz wynegocjonowanie odpowiednich warunków, są oparte na wiedzy życiowej i psychologicznej naszych trenerów. Przekazujemy ją w sposób rzetelny i treściwy. Zastosowanie konkretnych struktur słownych oraz zachowań ma przełożenie na wzrost zyskowności firmy, dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności sprzedażowych. Trafnie identyfikujemy typ klienta, uczymy jak z nim postępować, tym samym ćwiczymy elastyczne podejście do sprzedaży oraz kreujemy pozytywny wizerunek profesjonalnego reprezentanta, w którego rękach leży zysk przedsiębiorstwa.
 • Negocjacje biznesowe czyli jak zmienić nieufność we współpracę
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Pozyskiwanie klientów
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji
 • Techniki manipulacji czyli jak nie dać się złapać w pułapki pseudoargumentacji - sekrety wytrawnych manipulantów 
 • Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach

Organizacja

Celem szkoleń jest  nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania przez uczestników swojego czasu  i predyspozycji. Im większa organizacja, tym trudniejsza komunikacja, dlatego pokazujemy jak niwelować problemy powstające w trakcie przekazywania informacji. W dzisiejszych czasach przywiązuje się dużą wagę do istotności informacji, którą dzielą się  menedżerowie. Ważne jest jak mówią i co mówią do swoich podwładnych, ponieważ w dużej mierze to oni właśnie kreują wizerunek firmy. Na treningach ćwiczymy język komunikacji w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Nieumiejętne przekazanie informacji na temat zwolnienia, jak również niewłaściwe przeprowadzenie tego trudnego procesu może negatywnie wpłynąć na postrzeganie firmy. Bardzo ważne zatem jest przemyślane zachowanie oraz formułowanie odpowiednich komunikatów.
 • Zarządzanie sobą w czasie - efektywność osobista 
 • Filozofia KAIZEN w organizacji - zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania 
 • Zarządzanie stresem czyli jak budować wewnętrzną siłę
 • Savoir – vivre w biznesie czyli etyka w firmie, na spotkaniu i biznes-lunchu 
 • Efektywne zarządzanie czasem, czyli jak umiejętnie zaplanować czynności 
 • Zostań mistrzem networkingu - odnieś sukces zawodowy i zdobądź wsparcie w biznesie  
 • Integracja i Efektywna Komunikacja w Organizacji
 • Zarządzanie wiedzą
 • Etyka w Biznesie, czyli jak stać się dobrym biznesmanem
 • Trening Komunikacji Interpersonalnej
 • Trening twórczości
 • Trening pobudzenia przedsiębiorczości
 • Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
 • Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach
 • Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa
 • Outplacement - czyli jak uchronić firmę przed negatywnymi skutkami zwolnień pracowników

Zarządzanie zespołem

Celem szkoleń  jest, poznanie technik zarządzania wiedzą i talentami pracowników dążąc do wspólnego sukcesu zespołu. Pokazujemy jak tworzyć wizerunek lidera, który jest profesjonalistą w swoim fachu, nie potrafi jednak przekazać tej wiedzy w odpowiedni sposób zespołowi. Rozwijamy umiejętności dotyczące sprawnego zarządzania grupą ludzi, usuwamy w ten sposób pojawiające się błędy w komunikacji. Uczymy na konkretnych przykładach jak unikać konfliktów lub jak realizować swoje cele, kiedy konflikt nastąpi. Naszym celem jest podzielenie się wiedzą jak zachować pozytywne relacje w zespole, które wpływają na wewnętrzną motywację pracowników.
 • Jak motywować ludzi do pracy w czasach kryzysu gospodarczego
 • Profesjonalny Menedżer Personalny - kompendium wiedzy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Prawa Pracy 
 • Lider -  jak skutecznie przewodzić ludziom
 • Techniki zarządzania zespołem
 • Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Wywiad kompetencyjny w rekrutacji
 • Ocenianie pracowników
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie wiedzą
 • Team building w czasach kryzysu
 • Menedżer HR - prawo pracy w praktyce
 • Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
 • Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa
 • Outplacement - czyli jak zniwelować skutki zwolnienia, które mogą nadszarpnąć reputację firmy
 • Efektywne zarządzanie czasem czyli jak umiejętnie zaplanować czynności
 • Zostań mistrzem networkingu czyli jak odnieść sukces zawodowy i zdobyć wsparcie w biznesie
 • Delegowanie zadań
 • Wartościowanie stanowisk pracy

Prawo Pracy

 

Prawo pracy podstawowe Prawa i obowiązki Pracownika i Pracodawcy.

 • Zatrudnianie, nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników w świetle przepisów prawa pracy,
 • Ustawa antykryzysowa – zmiany w prawie pracy,
 • Prawo Pracy w świetle najnowszych zmian,
 • Czas pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego,
 • Nawiązanie i rozwiązywanie umów w świetle ustawy antykryzysowej,
 • Czas pracy kierowców,
 • Praktyczne aspekty czasu pracy w służbie zdrowia

 

BHP

 

 

Szkolenie BHP - zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie szkolenia  w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenie zgodnie z powyższym rozporządzeniem jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Zarówno szkolenie wstępne jak i okresowe przeprowadzamy dla wszystkich grup zawodowych i stanowisk pracy.   

Szkolenia wstępne dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznnych,

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

Kurs udzielania pierwszej pomocy

 

 Kurs udzielania pierwszej pomocy - umiejętność ratowania ludzkiego życia jest sprawą

pierwszoplanową. Szansa na przeżycie ofiar wypadków lub osób ulegających nagłym zachorowaniom zależy od natychmiastowej pomocy udzielonej przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia. Temu celowi służy szkolenie z zakresu udzielania I pomocy.

Umiejętność ratowania ludzkiego życia jest sprawą pierwszoplanową. Szansa na przeżycie ofiar wypadków lub osób ulegających nagłym zachorowaniom zależy od natychmiastowej pomocy udzielonej przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia. Temu celowi służy szkolenie z zakresu udzielania I pomocy.

Szkolenie przygotowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnego fantoma, kolorowych zdjęć, folii, filmów instruktażowych, opatrzonych komentarzem kompetentnego wykładowcy - certyfikowanego ratownika.

 

Outdoor

To wyzwanie w terenie oparte na realizowaniu zadań dopasowanych do konkretnej grupy, uwzględniając jej liczebność, poziom sprawności fizycznej oraz oczekiwania i referencje. Nasze zadania są dla uczestników wyzwaniem nie tylko sprawnościowym lecz także podstawowym celem jest nawiązanie pozytywnych relacji, bliższe poznanie się w atmosferze dobrej zabawy. Organizowane przez naszą firmę szkolenia outdoor mogą rozwijać kompetencje:

      

Kompetencje menedżerskie

 

 • budowanie sprawnej organizacji
 • budowanie zespołów
 • delegowanie
 • kierowanie
 • motywowanie
 • organizowanie
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie przez cele

 

Kompetencje osobiste

 • dążenie do rezultatów
 • kreatywność
 • otwartość na zmiany
 • podejmowanie decyzji
 • radzenie sobie z niejednoznacznością
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie czasem i efektywność osobista

 

Kompetencje społeczne

 • negocjacje biznesowe
 • proces sprzedaży
 • obsługa klienta
 • współpraca w zespole
 • prowadzenie prezentacji