Oferta

Formy szkoleń

 • Szkolenia otwarte - w których może uczestniczyć każdy. Szkolenia otwarte organizowane są  najczęściej w wynajętych w tym celu pomieszczeniach, spełniających wszelkie wymagania. Termin jak i miejsce szkolenia jest każdorazowo ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem jak również właściwie promowane, by dotrzeć do stosownej grupy docelowej.
 • Szkolenia zamknięte - czyli organizowane dla konkretnej firmy, a do których dostęp zarezerwowany jest jedynie dla wybranej grupy uczestników
 • Outdoor - wyzwanie w terenie - oparte na realizowaniu zadań projektu programu dopasowanego do konkretnej grupy, uwzględniając jej liczebność, poziom sprawności fizycznej oraz oczekiwania i preferencje. Podstawowym celem jest  stworzenie atmosfery sprzyjającej rodzeniu się pozytywnych relacji, bliższe poznaniu się, a przede wszystkim dobra zabawa.
 • Team building to zajęcia będące metaforą sytuacji, z którymi pracownicy spotykają się, wykonując codzienną pracę. Zadania zmuszają uczestników do wspólnej pracy począwszy od oceny sytuacji, stworzenia planu, poprzez jego realizację, aż do osiągnięcia wyznaczonego celu. Dzięki temu zaobserwować można indywidualne cechy charakteru, możliwości i predyspozycje poszczególnych uczestników. Team building to świetna zabawa, która pozwala na bliższe poznanie pracowników.

Konsulting

 • Badanie opinii i nastrojów pracowniczych – najpopularniejszym narzędzie komunikacji wewnętrznej „dół -góra” są badania opinii i nastrojów pracowniczych, które jest cennym źródłem informacji dotyczącej poziomu zadowolenia bądź niezadowolenia z warunków panujących w organizacji. Badania takie mają na celu poznanie: 
 • poglądów pracowników na temat rożnych obszarów funkcjonowania firmy,
 • ich zadowolenia z pracy,
 • czynników związanych z retencją,
 • opinii dotyczących awansów,
 • atmosfery,
 • sposobu zarządzania firmą,
 • satysfakcji z wynagrodzenia i wielu innych zagadnień

 

 

 • Badanie zadowolenia Klientów – polega na przeprowadzeniu ankiet, które pozwolą na dokonanie analizy poziomu świadczonych usług oraz na wyeliminowanie zauważonych uchybień
  Badanie ma na celu  poprawę świadczenia usług, oraz zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnienie oczekiwań Klientów przeprowadzenie ankiet.

 

 • Tajemniczy Klient – badanie poziomu obsługi klienta poprzez profesjonalna kontrolę jakości:
 • przeprowadzenie wizyty audytorskiej w wybranym punkcie obsługi klientów,
 • w formie rozmów telefonicznych,

 

Metody

Podczas szkoleń trenerzy JKR Training stosują metody następujące metody szkoleniowe:

 • Warsztaty -  przekazywanie wiedzy teoretycznej, kładąc jednocześnie zdecydowany nacisk na umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązują postawione przed nimi problemy, najczęściej  w sposób sugerowany przez trenera. Szkolenia w formie warsztatów przeprowadzane są głównie z zakresu technik sprzedaży, zagadnień związanych bezpośrednio z produkcją lub dostarczeniem usług.
 • Studium Przypadków - podczas tego typu szkoleń uczestnikom przedstawiane są autentyczne, bądź hipotetyczne sytuacje związane z działalnością różnych organizacji. Podstawowe scenariusze oprócz omówienia wymagają od uczestników analizy sytuacji i zaprojektowania konkretnych rozwiązań przedstawionych problemów. 
 • Symulacje –  polegają  na  odgrywaniu przez uczestników szkolenia wybranych scenek opisanych w przygotowanym wcześniej scenariuszu. Tego typu metoda szkoleniowa jest stosowana w szkoleniach z zakresu negocjacji, sprzedaży, czy też rozwoju umiejętności interpersonalnych (szkolenia miękkie).

 • Filmy – stanowią uzupełnienie  powyższych metod. Nagrane i przedstawione scenki video są szczególnie pomocne do  ilustrowania określonych sytuacji w symulacjach oraz podczas wykładów.

Metody określania potrzeb szkoleniowych

Głównym celem szkoleń jest podwyższenie wydajności pracownika na zajmowanym obecnie  stanowisku poprzez programy doskonalące i rozwijające w pracowniku umiejętności potrzebne do wykonania przyszłych zadań. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie właściwego wywiadu, którego głównym celem jest określenie potrzeb szkoleniowych dla każdego z przedsiębiorców (dla szkoleń zewnętrznych).

 

Poniżej przedstawiamy przydatne w tym celu metody:

 

Ocena wyników - porównanie efektywności pracownika z założonymi normami.

 

Analiza potrzeb stanowiska pracy - ocena umiejętności pracowników na podstawie opisów stanowisk,

 

Analiza organizacji - ustalenie problemów wewnątrz organizacji oraz określenie które z tych problemów może być rozwiązane za pomocą szkolenia,

 

Ankieta wśród pracowników - pracownicy poprzez badania ankietowe definiują problemy wymagające szkolenia.

 

   

 

Ocena programów szkoleniowych (ewaluacja)

Każdy program szkoleniowy podlega następujacej ocenie:

 

Ocena przed szkoleniem pozwala na rozpoznanie poziomu wiedzy oraz motywacji uczestników szkolenia. Jest ona przeprowadzana tylko wtedy, gdy posiadamy świadomość tego, że część lub wszyscy uczestnicy posiadają pewną wiedzę na temat poruszonych zagadnień.

 

Ocena w trakcie szkolenia wykorzystywana jest przez trenera jako probierz efektywności i skuteczności zastosowanych metod do przekazywania konkretnych informacji i umiejętności. pozwala na korektę takich elementów jak: szybkość przekazywanych informacji, zbyt duża liczba wiedzy przekazana w formie wykładu lub zbyt duża liczba ćwiczeń. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzana jest dokładna ocena stopnia przyswojonej wiedzy czy umiejętności oraz merytoryczną ocenę samego szkolenia.

 

Ocena na przestrzeni np. 3 lub 6 miesięcy (w zależności od rodzaju przeprowadzonego szkolenia) sprawdzamy efekty szkolenia poprzez kontakt z bezpośrednim przełożonym uczestników szkolenia. Ocena szkolenia pozwala na modyfikowanie projektowanych szkoleń, eliminację niewłaściwie stosowanych metod. Służy generalnie podniesieniu jakości programu szkolenia.